Bezpłatny audyt

Nasza Spółka oferuje usługę polegającą na bezpłatnym przeglądzie ksiąg rachunkowych i szerzej ksiąg podatkowych podmiotów zainteresowanych taką weryfikacją.


W naszej ocenie okresowa kontrola dokonywanych rozliczeń może mieć niebagatelne znaczenie, albowiem w trakcie przeglądu dokumentacji księgowej może dojść do ujawnienia nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg. Te nieprawidłowości są często powodem powstawania zaległości księgowych i/lub podatkowych albo też ich efektem jest znaczne uszczuplenie finansów firmy w rezultacie bezzasadnego wyłączenia z rozliczeń podatkowych tych kategorii wydatków, które bezpośrednio bądź po ich odpowiednim udokumentowaniu mogłyby obniżać zobowiązania wobec wierzyciela fiskalnego.

Nasza usługa obejmuje przegląd ksiąg, w oparciu o który powstaje raport z rekomendacjami m.in. co do przedmiotu i zakresu korekt dokumentów i dokonanych zapisów księgowych zgodnie z przepisami, które uchronić mogą podmiot przed ryzykiem ewentualnych sankcji, w razie kontroli z urzędu skarbowego lub zakładu ubezpieczeń społecznych.

Usługi audytu podatkowego są wykonywane przez doświadczonych księgowych oraz przez doradców podatkowych.

Weryfikacja dokumentacji księgowej oraz podatkowej dotyczy przeglądu:
 • księgi przychodów i rozchodów;
 • Ksiąg rachunkowych;
 • rejestrów VAT.

Oferujemy Państwu:
 • kontrolę prawidłowości zapisów ujętych w księdze przychodów i rozchodów zgodnie z właściwym rozporządzeniem oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • kontrolę prawidłowości zapisów ujętych w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • kontrolę prawidłowości zapisów w rejestrach zakupów i sprzedaży prowadzonych do celów VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
 • sprawdzenie prawidłowości naliczeń w deklaracjach podatkowych PIT, CIT, VAT;
 • sprawdzenie prawidłowości opodatkowania transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz importu usług;
 • sprawdzenie poprawności wystawianych faktur VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
 • sprawdzenie poprawności wystawianych faktur VAT pod względem zastosowania prawidłowych stawek VAT;
 • sprawdzenie prawidłowości księgowań list płac oraz prawidłowości opodatkowania i oskładkowania świadczeń pracowniczych.

Dostępność usługi każdorazowo uzależniona jest od ilości aktualnie realizowanych zleceń dotyczących bezpłatnego badania ksiąg. Zakres dat obejmujących Okres podlegający takiemu badaniu uzależniony jest od obszerności materiału oraz formy prowadzonej księgowości.

Dane kontaktowe

 • Promocja!
  Rabat 70% na 4 miesiące księgowości dla pierwszych 10 nowych klientów
 • Biuro rachunkowe Poznań
  Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości DOMINUS

  ul. św. Marcin 73/7b
  61-001 Poznań

  kom. 790 824 163
  kdpirdominus@biuropodatkowe.org