Zakładanie spółek

Nie będzie nazbyt odkrywczym stwierdzenie, iż właściwe przygotowanie planowanego przedsięwzięcia przed podjęciem się jego realizacji w istotny sposób minimalizuje wszelkie możliwe do wystąpienia ryzyka, a tym samym ma elementarny wpływ na przebieg wszelkiego rodzaju zamierzeń o charakterze gospodarczym, szczególnie w początkowej fazie ich wykonania.

Świadomi znaczenia odpowiedniego ukształtowania formy prowadzenia działalności gospodarczej oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru formy organizacyjno-prawnej Państwa działalności z uwzględnieniem związanych z dokonanym wyborem implikacji na gruncie przepisów podatkowych oraz ryzyk jakie nieść może planowana działalność. Owo kompleksowe doradztwo wykonujemy w zależności od zidentyfikowanego zapotrzebowania w zespołach doradczych, w skład których wchodzą specjaliści z określonych dziedzin (np.: adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, biegły rewident, specjalista ds. IT, etc.).

Świadczona przez nas usługa obejmuje poza wyżej opisanym doradztwem także przygotowanie pełnej dokumentacji rejestrowej do wszystkich organów administracji i Sądów oraz nadzorowanie przebiegu rejestracji aż do momentu całkowitego zakończenia procesu zakładania spółki.

W ramach naszej działalności zajmujemy się tworzeniem m.in. następujących form organizacyjnych:
 • spółki cywilne,
 • spółki jawne, komandytowe, partnerskie, komandytowo – akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne.

Dane kontaktowe

 • Promocja!
  Rabat 70% na 4 miesiące księgowości dla pierwszych 10 nowych klientów
 • Biuro rachunkowe Poznań
  Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości DOMINUS

  ul. św. Marcin 73/7b
  61-001 Poznań

  kom. 790 824 163
  kdpirdominus@biuropodatkowe.org